mgm forecasts

ภายนอกของ MGM Cotai ในมาเก๊า ที่เห็นด้านบน MGM China อาจใช้จ่ายสูงถึง 150 ล้านดอลลาร์ในปีนี้

MGM Resorts Internationa กล่าวว่าหน่วยงานในจีนสามารถใช้เงินทุนสูงถึง 5,206 ล้านบาทในมาเก๊าปีนี้ โดย MGM China ซึ่งเป็นเจ้าของ 56% โดยมีผู้บริการคาสิโนและรีสอร์ทในลาสเวกัส บริหารงาน MGM Cotal และ MGM Macau ในเขตปกครองพิเศษ  บริษัทเกมประเมิณมูลค่าการลงทุนในมาเก๊าปี 2566 ที่ 3,818 ล้านถึง 5,206 ล้านบาท

“ เราได้วางแผนรายจ่ายฝ่ายทุนในปี 2566 ประมาณ28,984 ล้านบาทในประเทศซึ่งรวมถึงรายจ่ายฝ่ายทุนที่จำเป็นภายใต้สัญญาเช่าสุทธิ 3 ฉบับซึ่งแต่ละสัญญากำหนดให้เราต้องใช้จ่ายตามเปอร์เซ็นต์ที่ระบุของรายได้สุทธิภายในประเทศที่เกี่ยวข้องประมาณ 3000-5000 ล้าบาทที่ MGM China”  

ยังไม่ชัดเจนว่าเงิน 3-5 พันล้านบาทที่กำหนดไว้สำหรับปีนี้ อาจจะใช้ลงทุนที่  MGM China มูลค่า 72,894 ล้านบาทที่มีแผนที่จะใช้จ่ายเป็นส่วนหนึ่งของสัมปทานใหม่ 10 ปี    ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายใหม่การพนันที่เพิ่งประกาศใช้เมื่อเร็ว ๆ นี้ของมาเก๊า  ผู้ให้บริการจะต้องใช้เงินรวมกันประมาณ 5,206 ล้านบาทในช่วงปีหน้าสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ไม่ใช่เกมและดึงดูดผู้เข้าชมมายังศูนย์กลางคาสิโนจากประเทศต่าง ๆ ในเอเชียแปซิฟิกจีน

MGM China คาดการณ์การใช้จ่ายครั้งใหญ่ 

ผู้ประกอบการ MGM Cotai ประมาณการว่าสามารถใช้จ่ายได้มากถึง 90% ของยอดรวมที่คาดการณ์ไว้และยังมีการเรียกร้องให้ผู้รับสัมปทานเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษอื่นๆ  ที่จะเป็นตัวดึงดูดให้คนเข้ามาเยี่ยมชมที่นี้มากขึ้น

MGM China  กำลังดำเนินการเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยการเสริมกิจกรรมอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการเล่นเกมมาสู่รีสอร์ทแบบบูรณาการในมาเก๊า นอกจากนี้ยังต้องการที่จะลดการพึ่งพานักท่องเที่ยวจากจีนแผ่นดินใหญ่ด้วย