Majestic Star Casino ในสหรัฐอเมริกา ปิดให้บริการถาวร

แมเจสติก สตาร์ คาสิโนแอนด์โฮเทล ถูกปิดอย่างถาวร โรงแรมคาสิโน Majestic Star ของรัฐอินเดียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา ถูกปิดอย่างถาวรและมีกำหนดให้รื้อถอนแต่ก่อนที่โครงสร้าง 4 ชั้นขนาด 300 ห้องจะถูกปิดลง โดยทรัพย์สินนี้จะถูกใช้สำหรับการฝึกหน่วย SWAT และตำรวจ  จัดโดยสำนักงานของวุฒิสมาชิกสหรัฐ โดยใช้เป็นพื้นที่ฝึกอบรมสำหรับฝึกการเผชิญเหตุของหน่วย SWAT  และได้มีการซ้อมจู่โจมในชุดอุปกรณ์ปราบจราจลเต็มรูปแบบ ในวันพุธที่ผ่านมาหน่วย SWAT ได้ทำการฝึกซ้อมหลายชุดโดยมีการควบคุมการระเบิดและการต่อต้านจากภัยคุกคามจำลอง จาก 12  หน่วยงาน การฝึกซ้อมดังกล่าวจะรวมถึงสถานการณ์การตอบโต้ด้วยการยิงด้วยกระสุนจริง การซุ่มยิงและการขู่วางระเบิด การรื้อถอนคาสิโนใกล้เข้ามาแล้ว The Majestic Star  มีเรือคาสิโน 2 ลำใช้ล่องแม่นำในทะเลสาบมิชิแกน โดยคาสิโนนี้ดั้งเดิมเป็นของ โดนัลด์ ทรัมป์ อดีตประธานาธิบดี สหรัฐเอมริกา Spectacle Entertainment ซึ่งเป็นบริษัทหลักของ Majestic Star ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการเกมในรัฐอินเดียนา ได้ซื้อเรือทรัมป์ ในปี 2550 และเปลี่ยนชื่อเป็น Majestic Star [...]